Çeşitli kurumsal ve kişisel bağlantılara sahip aktörleri içeren ağ tabanlı işbirliği, başarılı entegrasyon için umut verici bir stratejik yaklaşım olarak kabul edilir. Bu derleme, göçmen ve mülteci içerme alanında Avrupa çapında 55 ağdan oluşan bir anketin değerlendirmesine dayalı olarak karşılaştırmalı bir analiz ve seçilmiş çalışmaları sunmaktadır.

İki ana amaç;

  • İlginç ve yenilikçi ağları sergilemek ve
  • Ağların profesyonelleşmesine ve kapasite gelişimine katkıda bulunmak.

Derleme, başarılı ağ tabanlı işbirliğini hedefleyen yaklaşımların çeşitliliğini göstermektedir.

Good Practice Compendium TR

İyi uygulama örnekleri ayrıca aşağıdan tek tek indirilebilir:

Birleşik Krallık