Araç Seti kimler içindir?

Bu Araç Kiti, göç ve mülteci kapsayıcılık çalışmaları alanlarında çalışan Personel ve Yöneticilere, örneğin toplum idaresi, kamu ve özel göçmen destek kuruluşları, STK’lar, Mesleki Eğitim ve Öğretim, Yüksek Öğrenim, iş kuruluşları ve gönüllü gruplar vb. alanlarda çalışan bireylere yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiştir.

Bu yöneticilere ve personele, kuruluşlarını, üyelerini ve çalışanlarını profesyonelleştirmeye yardımcı olarak ağlarını başarılı bir şekilde kurmaları, geliştirmeleri ve sürdürmeleri için pratik rehberlik ve araçlar sağlamayı ve hareket etme kapasitelerini güçlendirmeyi ve görünürlüklerini artırmayı amaçlıyoruz.

“Mülteciler, bizimle aynı umutlara ve hırslara sahip anneler, babalar, kız kardeşler, erkek kardeşler ve çocuklardır; ancak kaderin bir cilvesi onların yaşamlarını daha önce görülmemiş ölçekte bir küresel mülteci krizine bağlamıştır.”

— Khaled Hosseini

Nasıl faydalanacaksınız

Araç Setimiz birbirini tamamlayan üç kaynaktan oluşmaktadır:

Şu anda hangi aşamada olduğunuzu değerlendirmenize yardımcı olmak ve gelecekteki gelişiminiz için kişiselleştirilmiş öneriler sağlamak için ilk çevrimiçi öz değerlendirme.

Yetkinlik Anlık Görüntüleri, etkili ve profesyonel ağ gelişimi için gerekli olduğunu düşündüğümüz 6 yetkinliğe hızlı bir genel bakış sağlar.

Becerilerinizi 6 yetkinlik alanımızda geliştirmenize yardımcı olacak 38 araç sunan kapsamlı bir araç seti!


Kaynaklar nasıl kullanılır

Erasmi Araç Seti Değerlendirmesi


Araç setinin kullanımını kolaylaştırmak için interaktif bir değerlendirme geliştirdik. Burada size ağınız hakkında birkaç soru soruyor ve cevaplarınıza dayanarak kısa bir ihtiyaç analizi yapıyoruz. Bu temelde, size çalışmalarınızda destek olabilecek araç ve yöntemleri öneren kişiselleştirilmiş bir rapor sunuyoruz. Değerlendirmeyi, araç setiyle daha yoğun çalışmaya başlamadan önce isteğe bağlı bir ilk adım olarak yapabilirsiniz. Değerlendirmenizi başlatmak için buraya tıklayın

Yetkinlik Anlık Görüntüleri


Araç setinde sunduğumuz araçlar 6 Yetkinlik kategorisinde gruplandırılmıştır; İletişim, Ağ oluşturma ve geliştirme, Moderasyon ve kolaylaştırma, Koordinasyon ve liderlik, Proje yönetimi, Ekip geliştirme. Sunumlarımız ilgili kategoriler hakkında kısa bir teorik bilgi vermektedir. İlginç arka plan bilgileri ve faydalı ipuçlarının yanı sıra literatür önerileri de bulacaksınız.

Multi-Actor Collaboration Toolkit

Kapsamlı araç setimizde 6 kategoride 38 araç sunuyoruz. Araçlar sadece ayrıntılı olarak açıklanmamakta, ayrıca olası uygulama alanları ve önerilen grup büyüklüğü tartışılmaktadır. Anlayışınızı derinleştirmek için, araç setinin ekinde ek öğrenme kaynakları sağlıyoruz.