Bu Kurumlar Arası Ağ Geliştirme Rehberi, mülteci ve göçmenlerin kapsanması için çalışan kurumlar arası ağların nasıl kurulduğu, yapılandırıldığı ve sürdürüldüğü hakkında fikir vermeyi amaçlamaktadır. ERASMI proje ortaklıklarının başarılı ağlar kurma deneyimlerinden bazı yaklaşımları, ERASMI projesinin hedef grupların dahil edilmesi ve entegrasyonu konusunda deneyimli ortaklarıyla birlikte, kendi bölgelerinde gerçek bir etki yaratacak şekilde örneklendiriyoruz.

ERASMI Kurumlar Arası Ağlar Rehberi, hem ERASMI’nin İyi Uygulama Özeti ve Çok Aktörlü İşbirliği Araç Kiti kaynaklarına ve Kurumlar Arası Ağlar ve Eylem Planlarının pratik deneyimlerine dayalı olarak Kurumlar Arası Ağların nasıl kurulacağına dair bir kılavuz – İstanbul – Türkiye, Saksonya-Anhalt – Almanya, Umbria – İtalya ve İrlanda’daki Leitrim Bölgesinde kurulan Bölgesel Kurumlar Arası Ağlar ve aynı zamanda söz konusu bölgesel Ağlar tarafından üretilen fiili çalışmaların yaygınlaştırılması olarak çalışmaktadır.

Kurumlar Arası Ağ Geliştirme Rehberi, sosyal içermeye yönelik bölgesel eylem planları ile Kurumlar Arası Ağlarda mülteci ve göçmenlere yönelik içerme faaliyetlerinin işbirlikçi planlamasını ve koordinasyonunu geliştirmek için aktörleri etkinleştirecek ve güçlendirecektir. Kurumlar Arası Ağ Rehberi ve Eylem Planları teoriyi pratiğe dökmekte ve göçmen ve mültecilerin sosyal içermesi için somut eylemler uygulayan güçlü aktör ağları oluşturmaktadır.

Kurumlar Arası Ağ Geliştirme Rehberi, çeşitli kamu ve özel sektör paydaşlarıyla en başından itibaren birlikte çalışmanın neden çok daha sürdürülebilir bir modele yol açabileceğini açıklamaktadır.

Kapsayıcılık için Kurumlar Arası Ağların potansiyelini geliştirmenin tek bir doğru yolu olmadığını belirtmek önemlidir. Bu Rehber, pratik deneyimimiz ve bilgimizle desteklenen en iyi uygulamalar hakkında tavsiyeler sunmayı amaçlamaktadır.

Development Guide TR